PowerPlugs: Template Finder for PowerPoint

PowerPlugs: Template Finder for PowerPoint 3.0

Miễn phí
Với PowerPlugs: Template Finder, anh có thể duyệt người mẫu bộ sưu tập
Người dùng đánh giá
4.3  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
CrystalGraphics, Inc
Tuyệt mới FREE bổ sung for PowerPoint làm nó vô cùng dễ để tìm ra xem thử, thử, tải và gài của anh đã chọn PowerPlugs-đóng dấu PowerPoint templates thẳng vào hiện tại của ông presentations với một nhấn đơn của những con chuột. Bây giờ, với bổ sung này, một nhấn vào nó!
Bây giờ, với PowerPlugs: Template Finder, cô có thể dễ dàng duyệt cái nhiều bộ sưu tập của hoàng gia tự do PowerPoint templates trên CrystalGraphics trang web với sự giúp đỡ của ý nghĩa tìm kiếm lời, thích màu và các tiêu chuẩn. Và, nếu các anh muốn, anh có thể thấy rất lớn xem thử hình ảnh của người mẫu. Một khi anh đã chọn hoàn hảo của mẫu để anh giới thiệu, chỉ cần nhấn áp dụng để tải đó và như có phép thuật nào, nó sẽ tự động cho vào anh giới thiệu cho em!
Thông tin được cập nhật vào: